Adgangskontroll

Hva er det? Og hvorfor er det så bra?

Økt sikkerhet

Du kan enkelt tidsstyre og endre adgangsrettigheter via et brukervennlig grensesnitt.

Dermed slipper du å bekymre deg for dyre sylinderbytter og hovednøkler som har kommet på avveier.

Hvis noen mister en nøkkel, er det bare å sperre den og bestille en ny. Det beskytter bygningen og forhindrer at uvedkommende får adgang til lokalene dine. 

Hva er adgangskontroll?

Med elektronisk adgangskontroll får du kontroll over hvem som har adgang til et bestemt område, bygning, lokalet eller kontor.

Adgangskontroll skaper trygghet og oversikt over hvilke personer som kan gå inn i de bestemte områdene til bestemt tid.

Et adgangskontrollsystem er et system som holder orden og styrer hvem som har adgang på ulike steder.

Hjelper deg hele veien

Hvis du velger oss som leverandør av adgangskontrollsystem så hjelper vi deg hele veien, også etter installasjon. 

Vi er med og setter opp tilganger, brukere, forskjellige nivåer av adgang og mer.

Hvis brikker er mistet hjelper vi deg med og stenge brikke ute og programmere inn ny i systemet.

Uansett kunde

Uansett om du som kunde ønsker adgangskontroll på en dør eller flere så hjelper vi deg med dette.

Ingen jobb er for liten eller stor innenfor adgangskontroll.

Service og vedlikehold

Når det gjelder service på et adgangskontroll system så er dette relativt enkelt i forhold til mekaniske systemer. 

Det monteres opp etter ønske ekstra strømforsyning så hvis strømmen går i nettet gjør fortsatt adgangskontrollen jobben sin.